digitale plattformer Arkiver - Maylinn Gullmark

Fanget opp av
Stikkord: digitale plattformer

Filterbobler- manipulerer vi oss selv?

Filterbobler- manipulerer vi oss selv?

“A squirrel dying in front of your house may be more relevant to your interest right now then people dying in Africa” – Mark Zuckerberg… …Siterte Eli Pariser  i sin TED-talk (se hele TED-talken i slutten av innlegget). Videre utover i presentasjonen forteller han at vi beveger oss mot en verden der internett viser oss det de tror vi ønsker å se, men ikke nødvendigvis det vi trenger å se. Han mener at ved kombinere alle disse filtrene og algoritmene…

Les mer Les mer