Plattform Arkiver - Maylinn Gullmark

Fanget opp av
Stikkord: Plattform

Tillit; Nøkkelen til suksessfull delingsøkonomi

Tillit; Nøkkelen til suksessfull delingsøkonomi

Nettverk har lavere transaksjonskostnader enn hierarkiene, og for at de skal være effektive krever de en ting: en utstrakt tillit mellom aktørene- skriver Arne Krokan i boken Det friksjonsfrie Samfunn. De tradisjonelle verdikjedene, der transaksjoner og priser var skjult for kundene, blir i stadig større grad erstattet av åpne, nettverksbaserte tjenester. Manuel Castell skriver i boken, The Internet Galaxy: Reflections on the internet, business and society (2002), at dette er fordi nettverk har ekstraordinære fordeler på grunn av deres iboende…

Les mer Les mer