Tekst vs Video - hva bør du bruke tiden din på? - Maylinn Gullmark
Tekst vs Video – hva bør du bruke tiden din på?

Tekst vs Video – hva bør du bruke tiden din på?

Det er ingen tvil om at video blir et mer og mer foretrukket format når det kommer til konsumering av innhold. Tall viser at video genererer 1200% flere delinger enn både bilder og tekst til sammen. Hva vil dette si for tekstinnhold? Er det bortkastet å bruke tid på artikler og PDF-er?

Tekst var lenge et foretrukket innholds format, men de senere årene har det skjedd et skifte. Video og levende bilder har nærmest eksplodert over internett. Dette ser ut til å være en trend som er kommet for å bli, og ikke minst vokse seg enda større. 

Hør innlegget i podcast variant. Thomas Moen og jeg drøfter mer om temaet her: Selger video bedre enn tekst?

[Vil du holde deg oppdatert på nye innlegg? Lik min Facebook-Side]

Videoinnhold er foretrukket av de yngre

Ser vi på data fra Medietilsynet er det tydelig hva som dominerer barns (9-18) medievaner. Av de topp 5 mest brukte sosiale mediene finner du:

  1. Youtube (95%)
  2. Snapchat (80%)
  3. TikTok (65%)
  4. Instagram (65%)
  5. Facebook (51%)

Sammenlignet med Ipsos SoMeTracker, Q4 2019, over daglig sosiale medier bruk (målt for personer 18+), ser vi:

  1. Facebook
  2. Messenger
  3. Snapchat
  4. Instagram 
  5. Youtube

Selv om alle sosiale medier, med unntak av Messenger, er plattformer fylt med videoinnhold, ser vi at rene video-kanaler som Youtube og TikTok er foretrukket hos de yngre. Det vil altså si at det på sikt vil være viktigere, og viktigere å være aktiv med videoinnhold for å være aktuell. 

Fra blogg til vlog – et klassisk eksempel

Byttet fra blogg til vlog, vil jeg på mange måter si et klassisk eksempel på dette skiftet. For noen år siden var det svært populært med blogg. Det gikk i hovedsak i skriftlige innlegg. Nå har mange av bloggerne gått over til mer videobasert innhold, (gjerne i kombinasjon med tekst) og er tilgjengelig med videoinnhold på Youtube, IGTV og sosiale medier generelt. 

Video skaper oppmerksomhet og engasjement

Naturligvis vil noe som beveger på seg skape mer oppmerksomhet enn noe som står stille. Det er ikke bare fordi noe beveger på seg at oppmerksomheten skapes, det er også lettere for oss å prosessere visuelle formater fremfor tekst. Hjernen vår prosesserer faktisk visuelle formater hele 60 000 x ganger raskere enn tekst. Vil du få oppmerksomhet til deg og bedriften din er det derfor tydelig at du burde bruke tid på videoinnhold (og i det minste bilder).  

Hva skjer med tekst? 

Selv om video er et foretrukket medium i mange situasjoner, betyr det ikke at tekst ikke er det. I noen situasjoner egner det seg gjerne bedre med tekst enn med video. Går vi tilbake til rapporten fra Medietilsynet ser vi at over halvparten av unge (9-18 år) søker etter informasjon på nett hver dag. Åtte av ti søkte etter informasjon ukentlig. Disse tallene er nok i stor grad også representativ for resten av befolkningen.

I mange situasjoner, når du er på jakt etter informasjon, har du en annen innstilling enn om du scroller gjennom sosiale medier. Å fokusere på å skape gode, informative og verdifulle artikler vil derfor fortsatt være viktig. 

Ved å bruke tid på gode artikler, og en god og informativ nettside med god SEO, vil du derfor være ekstra aktuell på Google når forbruker søker etter noe relevant for deg. Du kan på mange måter si at artikler er en god grunnmur, som trekker inn relevant publikum, når de selv søker etter deg. 

Tekst vs Video – Konklusjon

Det er uendelig med innfallsvinkler når det kommer til hvorvidt du skal bruke tid på video eller tekst. Etter min mening er det klart at video er, og kommer til å bli, et viktig format å bruke. Med å se at de yngre er hyppige brukere av video baserte plattformer, er det også tydelig at det er i denne retningen markedsføring kommer til å gå.

Når det er sagt, vil tekst fortsatt være viktig, men kanskje på en annen måte enn det er nå. Å ha gode artikler og informativ tekst på nettsiden, gjør det lettere for forbruker å finne deg når de søker etter deg. Samtidig bygger det troverdighet til deg som bedrift.

Kort oppsummert vil jeg si at video er en god måte å skape oppmerksomhet og engasjement, mens tekst egner seg best for informasjonssøking og tillitsbygging. Finn en god balanse mellom begge formatene, vær tilstede på flere flater (omnipresence) og sørg for at innholdet er av verdi for mottaker. 

Hold deg oppdatert på nye poster:
– Lik min Facebook-Side

Lenker:

https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33423/19-reasons-you-should-include-visual-content-in-your-marketing-data.aspx

https://medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2020/200211-barn-og-medier-2020-delrapport-1_-februar.pdf

Please follow and like us:

2 kommentarer til «Tekst vs Video – hva bør du bruke tiden din på?»

Stengt for kommentarer.

Stengt for kommentarer.